Final Fantasy X and X-2 International – Giả Lập Ps2 (PlayStation Ps2)

ffx

Final Fantasy – Ảo Mộng Cuối Cùng: Bạn có thể hoàn thành và kết thúc game, nhưng Final Fantasy X sẽ luôn ở mãi trong tâm trí của bạn…

Final Fantasy – You can complete and finish the game, but Final Fantasy will always be forever in your mind …

 Download:


Final Fantasy  X-2 International 4.22 GB

 

 

 

Advertisements