Hướng dẫn – Guidance

Bắt kẻ lừa đảo trong Shaiya -Shaiya scammers – I catch you! 

Hướng dẫn dùng DDS Plugin Photoshop CS3 –  How to use DDS Plugin Photoshop CS3

Phím tắt F9, F10 và F11 

Vẽ áo choàng Shaiya 

Cheat Engine – Hack tốc độ 

Hướng dẫn tái tạo Shaiya Hero (Guide to Renewable Shaiya) 

Advertisements