Team Viewer Portable

Download

Đây là phiên bản kết nối Teamview rất tốt, không cần cài đặt. MB thường giúp 1 số bạn game thủ khi gặp vấn đề trục trặc server