Auto Shaiya

Auto Skill (VietNam version)

1 skill

F1 start, F2 Pause, F3 Exit

Download

————————————————————————————————————————————-

Auto Skill (Englishversion)

1 skill

Log in game and press Start, press Pause to stop

Download

————————————————————————————————————————————-

Auto Skill Multi-Skills

5 skills

F2= 2 slots, F3= 3 slots, F4= 4 slots, F5= 5 slots, F6= Pause, F7= End

Download

————————————————————————————————————————————-

Auto Skill Version-04

Multi Works

Đây là phần mềm Auto Shaiya, hoạt động tốt trên nhiều server. Lưu ý, .NET Framework  thường hay báo lỗi nếu bạn không  chạy Shaiya trước rất phiền phức. Nên và chỉ làm theo  cách duy nhất sau:

  1. Vào game
  2. Mở Auto Shaiya
  3. Chọn Setting để cài đặt và ghi nhận phím tắt

This is Auto software for Shaiya, working nice on many server. Note,. NET Framework error often if you do not run Shaiya before annoying. So just follow the only way:

  1. In game
  2. Open Auto Shaiya
  3. Select Setting to install and recorded shortcuts
Nếu lỡ bật Auto trước và bị lỗi sau (If you accidentally turn the Auto First and the following error is here)
Giải quyết bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DELETE để mở Task Manager (Solve this by pressing CTRL + ALT + DELETE to open the Task Manager)

Hướng dẫn

1 số bạn không biết cách xài Auto này, nên mình sẽ hướng dẫn. Làm theo các bước sau: 1. Chạy file DEP Deaktivator. Nhớ click chuột phải chọn Run as Administrator đối với win 7. Run file DEP Deaktivator. Me right click select Run as Administrator for win 7 2. Khởi động lại máy tính. Restart your PC 3. Đăng nhập và chọn nhân vật.login to your character 4. Chạy file FarmBot.exe. Nhớ click chuột phải chọn Run as Administrator đối với win 7. Run the bot ad admin 5. Các bước còn lại các bạn hãy tự khám phá. The remaining steps other exploring yourself.

Download