[Images] Xử lí ảnh (photo editing)

Phần mềm này tên là XiuXiu của Meitu, BM được 1 người bạn giới thiệu , chia sẻ cùng các bạn ^^(This software was named Xiu Xiu belongs to Meitu, it  intruduced by my friend, share to you ^^)

Giờ đây bạn không cần phải mò mẫm Photoshop để làm những tấm screenshot Shaiya đẹp hơn. Phần mềm này tiếng Trung Quốc nhưng không khó sử dụng. (Now you do not have to fumble Photoshop to make more beautiful Shaiya screenshot. This software is in Chinese but not difficult to use.)

Hướng dẫn

  • Cài đặt (Install)
  •  Chạy XiuXiu (Run XiuXiu)

Download

Giao diện (Interface)

Xiu xiu

Mở file, sao lưu (Open, Save)

Luu

Các loại hiệu ứng (gồm xử lí ảnh, chèn biểu tượng, chèn hình, chèn khung,…) 

Effects (include photo editing, insert symbols, insert pictures, insert a frame, etc.)

Cac loai hieu ung

Màn hình xem trước (Review), Lăn chuột giữa để phóng to, thu nhỏ (Roll the middle mouse to zoom in, zoom out)

review

Thuộc tính của hiệu ứng (Properties of the effect)

Thuoc tinh hieu ung

Lưu ý (NOTE)

1 số thuộc tính có biểu tượng ruy băng ngang hình yêu cầu phải có tài khoản đăng nhập (This icons requires login account)

not

Login:

ID: unikey.rc@gmail.com

Pass: 123456789

login

Before After 1

Before After 2