Phần mềm (Softs)

Danh mục phần mềm (list of software)

 1. Popup Shaiya giao dịch với NPC mọi lúc mọi nơi – Shaiya Popup dealing with the NPC at all times

 2. Ghost Mouse ghi vị trí chuột để cường hóa, tái tạo, bán vàng….Ghost Mouse record the mouse position to improve, reproduce, sell gold ….

 3. NPCManager

 4. Phần mềm Auto Shaiya (The Auto software Shaiya)

 5. Đem mũi tên Shaiya vào Window (Bring Shaiya arrow into Window)

 6. [Shaiya English] Log 2 accounts

 7. Auto cho cung thủ – Auto Bow

 8. [Video] Fraps Registered

 9. Korea config

 10. [Images] Xử lí ảnh (photo editing)

 11. Tự động hồi sinh trưởng nhóm (Auto Leader Res)

 12. Tính toán sức đánh-Damage Calculator

 13. Chống đóng băng màn hình-Anti Freeze Shaiya game Screen

 14. [Private Server]