Shaiya Việt Nam

Các máy chủ lâu năm

Shaiya03

 

Shaiya Hero 

  •  Thông tin máy chủ: Chương 5
  • Bắt đầu mở cửa: 03/2011
  • Điểm nổi bật: Miễn phí các trang bị 6x và các vật phẩm hỗ trợ war

Các máy chủ mới mở

  1. Chương 4: http://shaiya.com.vn/shaiya_v4/
  2. Shaiya HMG (Chương 3): http://shaiyahmg.blogspot.com/
  3. Shaiya Chiến trường 1: http://www.shaiyaonline.vn/
  4. Shaiya Dragon Thống kết hợp VNPT: http://shaiyavietnam.com/

 


 CLOSED

 

 Shaiya King IP: 113.171.253.81  . Thông tin server:  EP5  [Server IP: Hà Nội. Vietnam Posts and Telecommunications(VNPT)]

shaiya viet

Shaiya Việt IP: 125.253.114.115  . Thông tin server:   EP5   [Server IP: Hà Nội. Online data services JSC]

rod

Shaiya RoD IP: 117.3.69.213  . Thông tin server:  EP6  [Server IP: Hà Nội. Viettel Corporation]

war

Shaiya War IP: 27.118.18.52   Thông tin server:  EP4 Bắt đầu mở cửa: 07/2014 [Server IP: Hà Nội. Hanel Communication JSC]

shaiya-etain-phuc-han

grade2Shaiya Union IP: 118.69.194.134,  Thông tin server:  EP5 Bắt đầu mở cửa: 01/2013 [Server IP: Hà Nội. FPT Telecom]

Shaiya – Kỷ Nguyên Hoàng Kim IP:  103.27.62.167  Thông tin server: EP5 Bắt đầu mở cửa: 04/2015 [Server : Viet Solutions Services Trading Company Limited]

shaiya04

grade2Shaiya Việt Nam IP: 112.213.94.43  Thông tin server: EP4 Bắt đầu mở cửa: 11/2014 [Server:  Bitejie technology co.,ltd]

shaiya viet

grade1Shaiya Việt . Thông tin server:   EP4  Bắt đầu mở cửa: 10/2015 [Server: P.A. VIET NAM COMPANY LIMITED]

sy dragon

Shaiya Dragon  Thông tin server: EP4 Bắt đầu mở cửa: 08/2014 [Server: ONLINENIC, INC.]

shaiyaasia

grade1Shaiya Asia   Thông tin server:  EP4 -> Ep5 Bắt đầu mở cửa: 07/2015  [Server: GMO INTERNET, INC. DBA ONAMAE.COM]

grade1Shaiya Reality. Thông tin server:   EP4  Bắt đầu mở cửa: 10/2015 [Server: P.A. VIET NAM COMPANY LIMITED]

grade1Shaiya Eternity Thông tin server:  EP4  Bắt đầu mở cửa: 06/2015  [Server: P.A. VIET NAM COMPANY LIMITED]

grade1Shaiya Galaxy. Thông tin server:   EP4 Bắt đầu mở cửa: 11/2015  [Server : ONLINENIC, INC.]

syc3

grade1Shaiya Chương 3 Thông tin server:   EP3 Bắt đầu mở cửa: 17/04/2016 

Shaiya Galaxy (Closed). Thông tin server:   EP4 Bắt đầu mở cửa: 11/2015  [Server : ONLINENIC, INC.]

Chương 4 2016: http://shaiyahome.com/

Chương 4 2016 http://shaiyaeternity.net/

Chương 4 2017 : http://www.nesagoshaiya.club/

Shaiya Action (Chương 5) 2017: https://shaiyaaction.com

Shaiya Unity (Chương 4) 2017 http://shaiyaunity.net/v5/Home/

Shaiya Vnpt (Việt Nam phát triển) (Chương 4) 2017 https://shaiyavnpt.com/

Shaiya HMG Titan (Chương 4) 2017 http://shaiyahmgtitan.com/

Chương 4 (Không phải Dragon cũ): https://www.shaiyadragon.com/

Chương 4 2017: http://shaiyalove.com/site/

Shaiya club cuối năm 2017: http://shaiyaclub.com/

 

Shaiya Legend

  • Thông tin máy chủ: Chương 5
  •  Bắt đầu mở cửa: 12/2014
  • Điểm nổi bật: Có thể tạo thẳng nhân vật không cần luyện cấp. Server PVP

Shaiya New (Chương 4) http://shaiyanew.com/

Super Shaiya (Chương 4): https://www.supershaiya.com/home

 

 

Advertisements