Nhiệm vụ lấy vũ khí level 45 LMPN

Khi đạt đến cấp độ 35, hoàn thành nhiệm vụ tại map 2, Vùng Aidon

pn2
Tùy theo nghề nghiệp sẽ nhận nhiệm vụ ở các NPC khác nhau.

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ndây chuyền cấp độ 35

pn3
Vị tri các NPC nhiệm vụ

 

Khi đạt đến cấp độ 43, hoàn thành nhiệm vụ tại map 3 -Vùng Arena.

pn4
Các NPC nhiệm vụ tại Thành Arena. Tùy theo nghề nghiệp sẽ nhận nhiệm vụ ở các NPC khác nhau

1. Nhận lá thư, nhấp phải vào lá thư để nhận nhiệm vụ.
2. Tiêu diệt 12 Khổng lồ đất
Tiêu diệt 08 Khổng lồ xanh
3. Tiêu diệt 14 Elf sát thủ và 06 Elf cung thủ
4.Nhận lá thư, nhấp phải vào lá thư để nhận nhiệm vụ.
5. Mang Đầu của Akre đến thành Narsi để trả nhiệm vụ.
6. Đến Gilter để trả nhiệm vụ.
7. Thu thập 99 Sơ ri, 30 Hạt tâm hồn, 20 Đá Adamars.
8. Trở về Narsi.
9. Đến Đầm oan hồn – Vùng Aidon trả nhiệm vụ tại NPC Palvatus.
10. Thu thập 90 Táo vàng, 25 Miếng da phép, 10 Bột vàng.
Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được
Vũ khí thuộc tính Lửa cấp độ 45.
11.Trở về Narsi.
12. Tiêu diệt Astaroth tại Hang Aidon.
Hoàn thành nhiệm vụ nhận được
Găng tay cấp độ 43.
Ngoài ra còn có thể đổi thuộc tính Nước của vũ khí 45 thành Đất, Gió hoặc
Nước tùy thích bằng cách : Đến NPC Palvatus tại Đầm oan hồn – Vùng Aidon, để nhận Nhiệm vụ  đổi thuộc tính vũ khí.
Lưu ý: 1 Vũ khí 45 chỉ được đổi thuộc tính 1 lần duy nhất.

pn5