Nhiệm vụ lấy vũ khí level 25 LMPN

1.Yêu cầu:

Phải làm các Nhiệm vụ khởi đầu ở Làng Tyran đối với tộc Tyran, Làng Vail đối với tộc Vail để nhận vũ khí khởi đầu.

image003 image004


 

2.Vùng Starmos

pn1
Các NPC Vùng Starmos, vùng Aidon
image006
Vị trí NPC Starmos

Đấu sĩ – chấm màu cam

 • Nhận Nhiệm vụ ở làng Starmos trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Kalamus (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Nhà tiên tri Kalamus)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tiểu quỷ Bulha
 • Nhận được vũ khí:

Rìu bạo chúa

Sức đánh 84-116, +20 SM +5 SB +4LH +4MM

 

Giáp sĩ – chấm màu vàng

 • Nhận Nhiệm vụ ở làng Starmos trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Kalamus (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Nhà tiên tri Kalamus)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tiểu quỷ Kalgaru
 • Nhận được vũ khí:

Khiên Ý Chí

16 phòng thủ Vật lí,  8 kháng phép +4 SM +10 SB +HP 422

 

Thầy pháp – chấm màu xanh dương

 • Nhận Nhiệm vụ ở làng Starmos trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Kalamus (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Nhà tiên tri Kalamus)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Ezella – Boss của bướm tinh
 • Nhận được vũ khí:

Gậy Thượng Đẳng

Sức đánh 67-82 +20 Trí tuệ +13 Thông thái

                      

Tiên tri – chấm màu đỏ

 • Nhận Nhiệm vụ ở làng Starmos trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Kalamus (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Nhà tiên tri Kalamus)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Skyther – Boss nhện màu đỏ
 • Nhận được vũ khí:

Gậy Lửa Vĩnh Cửu

Sức đánh 67-82 +10 Trí tuệ +20 Thông thái +3SB

 

Thợ săn – chấm màu xanh lá cây

 • Nhận Nhiệm vụ ở làng Starmos trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Kalamus (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Nhà tiên tri Kalamus)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Kyoshyas – Boss gà lửa
 • Nhận được vũ khí:

Cung Lửa Địa Ngục

Sức đánh 67-88 +12 LH +20 MM

 

Thích khách – chấm màu tím

 • Nhận Nhiệm vụ ở làng Starmos trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Kalamus (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Nhà tiên tri Kalamus)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Sói Antaran
 • Nhận được vũ khí:

Móng Hận Thù

Sức đánh 66-73 +20 LH +10 MM