Nhiệm vụ lấy vũ khí level 25 LMAS

1.Yêu cầu

Phải làm các Nhiệm vụ khởi đầu ở Làng Human đối với tộc Human, Điện thờ nước đối với tộc Elf để nhận vũ khí khởi đầu.

image003image004


 

2. Vịnh nước xoáy

as1
Khi đạt đến cấp độ 25, hoàn thành nhiệm vụ tại Nông Trại map 2 – Vịnh Nước Xoáy.

 

image006
Vị trí NPC Vịnh nước xoáy

Chiến binh – chấm màu cam

 • Nhận Nhiệm vụ ở Trang trại trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Creath Question (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Creath Question)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Baracus – Boss quỷ điểu
 • Nhận được vũ khí:

Kiếm Đại Thần

Sức đánh 95-105, +20 SM +5 SB

 

Vệ binh – chấm màu vàng

 • Nhận Nhiệm vụ ở Trang trại trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Creath Question (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Creath Question)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Baracus – Boss quỷ điểu
 • Nhận được vũ khí:

Khiên Danh Dự

16 phòng thủ Vật lí,  4 kháng phép  +10 SB +HP 422

 

Tu sĩ – chấm màu xanh dương

 • Nhận Nhiệm vụ ở Trang trại trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Creath Question (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Creath Question)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt  Julia Dilun và Formal Willis
 • Nhận được vũ khí:

Gậy Thỉnh Cầu

Sức đánh 67-82 +10 Trí tuệ +20 Thông thái

 

Pháp sư – chấm màu đỏ

 • Nhận Nhiệm vụ ở Trang trại trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Creath Question (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Creath Question)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Inositol – Boss kì đà
 • Nhận được vũ khí:

Gậy Cuồng Phong

Sức đánh 67-82 +20 Trí tuệ +10 Thông thái

 

Cung thủ – chấm màu xanh lá cây

 • Nhận Nhiệm vụ ở Trang trại trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Creath Question (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Creath Question)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Sien Avilross – Ở bãi Sơn dương, nhân báo gần Trang Trại
 • Nhận được vũ khí:

Cung Đại Bàng

Sức đánh 67-88 +12 Linh hoạt +20 MM

 

 Sát thủ – chấm màu tím

 • Nhận Nhiệm vụ ở Trang trại trước, nó sẽ dẫn tới chấm đen là NPC Creath Question (Hãy tìm nhiệm vụ nào dẫn đến NPC Creath Question)
 • Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt Talratan – Boss quái nhân ở lối vào Làng Chài
 • Nhận được vũ khí:

Loan Đao

Sức đánh 63-77 +20 LH +10 MM