Chiến trường 4: Chiến trường Canos (Kanos Illium)

Chiến trường Canos

Chiến trường Canos – Khu vườn địa đàn của tử thần được update trong Shaiya chương 5: Thánh tích phục hận.

Những lời đồn đại về sự tái xuất hiện của các vị vua trên chiến trường Canos đang dần lan tỏa. Có kẻ cho rằng, bốn linh hồn này thức giấc bởi chính tâm niệm tà ác của người đời, và sứ mạng của họ chính là tiêu diệt toàn bộ bóng tối để xây dựng lại một thế giới tươi đẹp. Nhưng cũng có người nói rằng, sự kiện này đánh dấu cho một thời kỳ chiến tranh mới mà cả hai liên minh sẽ là hai nhân tố đối nghịch nhau, hòng giành lấy vị trí độc tôn trên đất mẹ Aina.

Sau giấc ngủ ngàn năm ,những vị vua này với sức mạnh của thần gió – Vua Ales, thần nước – Vua Secreta, thần đất – Vua Dentatus và thần lửa – Vua Lumen đã thống trị 4 phương trọng điểm chiến lược: Đông – Tây – Nam – Bắc của chiến trường Canos và trở nên tàn ác. Các chiến binh có nhiệm vụ chống lại chiến tranh của các vị vua và bảo vệ dân chúng của mình trước cuộc chiến. Trước tình hình đó, Thủ lĩnh hai liên minh buộc phải cân nhắc về việc hoặc 1 lần nữa phát động cuộn chiến giữa 2 liên minh, hoặc cùng bắt tay xóa bỏ lời nguyền khủng kiếp tàn phá cả thế giới của lăng mộ các vị vua. Đáng sợ hơn là tất cả 4 vị thần trên đều có skill Câm Lặng Phục Hận mà tác dụng của nó là bao trùm lòng hận thù khiến người nào nằm trong tầm ảnh hưởng đều bị tê liệt, không thể ra skill.

Các chiến binh khi đối diện với các linh hồn này cần hết sức cẩn thận, mang theo đầy đủ bùa giải và tổ chức chiến lược thật tốt nếu không muốn trở thành kẻ hiến tế trong bữa tiệc của thần linh Olympus.

Battlefield Canos – Regional Gardening Forum of death is update in Shaiya Chapter 5: Relic of Mystra

Rumors about the re-emergence of the king on the battlefield Canos is gradually spreading. Someone said that four souls awakened by the evil mind of life, and their mission is to destroy all the darkness to rebuild a beautiful world. But there are also people who say that this event marked a new wartime alliance that both would be two conflicting factors, an attempt to seize the unique position on Aina mother land.

After sleeping a thousand years, the king with the power of the wind god – King Ales, gods – King Secreta, earth – king Dentatus and gods fire – King Lumen ruled 4 key strategies: East – West – Male – north of battlefield Canos and become cruel. The soldiers responsible for war against the king and protect his people before the war. Under these circumstances, the two coalition leaders must consider the or 1 again launched scroll between two alliances, or the same handshake remove the terrible curse lives devastated world of the Tomb of the Kings . More frightening is that all four gods are silent skill Easter term effects of it is covered hatred that someone in influence are paralyzed, not skill.

The warriors in the face of the soul should be very careful, take full meals and organize a good strategy if you do not want to become the sacrificial feast of the gods Olympus.

BOSS

1. Vua Lửa Lumen (King Fire Lumen)

 • Vị trí sinh ra (Birth)LumenSpawn
 • HP: 3 954 460 
 • Tên nguyên bản tiếng Anh: Lumen (The original English name: Lumen)
 • Level tối thiểu có thể đánh được: 73 (Level minimum can beat: 73)
 • Thuộc tính: Lửa (tiêu chuẩn) (Attribute: Fire (standard))
 • Kĩ năng:(Skills)
  FlameShock   Dừng lại bất kỳ chuyển động nào trong 1 phút.(Stop any motion for 1 minute.) 
  https://miraclesblue.wordpress.com/2012/10/14/lumen-dentatus-secreta-ales/lumen

Vị thần đồ sộ nhất trong 4 vị, cao trên 20 mét, toàn thân phục sức một màu đỏ cam rực rỡ tượng trưng cho ngọn lửa linh thiêng. Lumen cầm trong tay thanh kiếm lửa ngàn năm mang sức mạnh của thần Old Willow, có khả năng thiêu đốt cơ thể đối phương trong vòng 15 giây, giảm mạnh điểm sự sống và kết liễu bằng skill Lửa phục hận đẳng cấp 70. Đặc biệt, Lumen có mâu thuẫn sâu sắc với Secreta.
The most massive of the 4 gods, over 20 meters high, the whole body a brilliant orange-red dress symbolizes the sacred flame. Lumen in his hand the fire sword thousand years the power of the gods Old Willow, capable of burning the opponent’s body for 15 seconds, reducing the point of life and ending with Fire spells for class hatred 70. In particular, Lumen deep conflict with Secreta.

2. Nữ hoàng nước Secreta  (Queen Water  Secreta )

 • Vị trí sinh ra (Birth)SecSpawn2spot
 • HP: 3 954 460 
 • Tên nguyên bản tiếng Anh: Secreta (The original English name: Secreta )
 • Level tối thiểu có thể đánh được: 73 (Level minimum can beat: 73)
 • Thuộc tính: Nước (tiêu chuẩn) (Attribute: Water (standard))
 • Kĩ năng:(Skills)
  FrozenIce Dừng bất kì động nào trong vòng 12 giây (Stop any motion for 1 minute.)
  https://miraclesblue.wordpress.com/2012/10/14/secreta/

Secreta Đây là vị nữ hoàng duy nhất trong thế giới cổ đại. Sở hữu sắc đẹp lạnh lùng băng giá, kèm theo tính tình thất thường của biển cả: khi yên lặng, lúc nổi sóng giận dữ, Secreta không sử dụng bất kỳ vũ khí nào mà chỉ thi triển pháp thuật nội công tạo ra một trận Tuyết Lở – gây đóng băng đối phương trong 1 phút, giảm điểm sự sống đến 35%. Vì vậy, đừng dại dột mà trêu vào linh hồn đầy quyền lực này nhé.
This is the only queen in the ancient world. Property icy cold beauty, together with the mood swings of the sea: when silent, while the waves of anger, Secreta not use any weapons that only perform the magic to create a game avalanches – to freeze the opponent for 1 minute, down to 35% life. So do not be foolish tease to phone this powerful soul.

3. Vua gió Ales (Wind King Ales )

 • Vị trí sinh ra (Birth) AlesSpawn
 • HP: 3 954 460 
 • Tên nguyên bản tiếng Anh: Ales (The original English name: Ales )
 • Level tối thiểu có thể đánh được: 73 (Level minimum can beat: 73)
 • Thuộc tính: Gió (tiêu chuẩn) (Attribute: Fire (standard))
 • Kĩ năng: (Skills)
  1 Dừng bất kì động nào trong vòng 3 phút (Stop any motion for 3 minute.)
  2 Giảm Mana và Thể lực trong vòng 15 giây (Discount MP and SP 15 seconds)
  https://miraclesblue.wordpress.com/2012/10/14/ales/

ales Không đáng sợ như Secreta, Ales lại có hẳn một phong cách riêng cho mình, phù hợp với đẳng cấp của môt bậc cao niên 8.800 năm tuổi. Với cây giáo mang quyền lực của cuồng phong, Ales có khả năng xuất skill Tâm Bão và cầm chân đối thủ liên tiếp trong vòng 30 phút trên diện rộng.

Not as scary as Secreta, Ales has a whole own style, consistent with the higher level of a 8800-year-old. With spear bring the power of hurricanes, Ales is capable of skill of the storm and holding opponents in a row within 30 minutes on a large scale.

4. Vua đất Dentatus (King Earth Dentatus )

 • Vị trí sinh ra (Birth)DentSpawn
 • HP: 3 954 460 
 • Tên nguyên bản tiếng Anh: Dentatus (The original English name: Dentatus )
 • Level tối thiểu có thể đánh được: 73 (Level minimum can beat: 73)
 • Thuộc tính: Đất (tiêu chuẩn) (Attribute: Fire (standard))
 • Kĩ năng: (Skills)
  Earthquake Dừng bất kì động nào trong vòng 70 giây (Stop any motion for 70 seconds.)
  https://miraclesblue.wordpress.com/2012/10/14/ales/

Dentatus Vẻ bề ngoài cục mịch và đáng sợ, Dentatus có thể khiến người khác kinh khiếp khi nhìn vào các cơ bắp cuồn cuộn đầy đất đá của mình. Tuy nhiên, đây lại là vị thần thật thà nhất, khiêm tốn nhất và bao giờ cũng im lặng trong các cuộc vui. Sử dụng Khiên và Búa làm vũ khí hộ vệ, Dentatus hoàn toàn có thể Nghiền nát đối thủ bằng sức nặng ngàn cân của mình.

Rough appearance and scary, Dentatus can make people terrified to look at the billowing muscle than his rock. However, this is the gods honest, modest and always silent in the party. Use shield and Hammer weapons guardian, Dentatus can completely crush the opponent with his weight a thousand pounds.

Quái vật (Monsters)

Người đá (Canyon Stone Golem)