Control Keyboards (Phím điều khiển)

Phím Tác dụng
ESC Hủy bỏ/Lựa chọn
P Mở/Đóng thanh kĩ năng
F1 ~ F7 Chọn lựa thành viên trong nhóm
V Mở/Đóng bản đồ thu nhỏ/la bàn
F10 Thay đổi góc nhìn
M Mở/Đóng bản đồ
F11 Giấu toàn bộ cửa sổ hiển thị
Tab Đi bộ/Chạy
` Chọn mục tiêu (Quái vật/Người khác Liên minh)
W Giữ W: Đi tới trước.W liên tục 2 lần: tự động chạy
1 ~ 0 Dùng thanh kĩ năng
S Giữ S: đi lùi. S liên tục 2 lần: nhảy lùi
T Mở/Đóng bản thông tin nhân vật
C Nghỉ ngơ/Ngồi
A Qua trái
U Mở/Đóng cửa sổ Nhiệm vụ
D Sang phải
I Mở/Đóng cửa sổ trang bị
Q Giữ Q:Đi xéo qua tráiQ liên tục 2 lần: nhảy xéo qua trái
O Mở/Đóng cửa sổ tùy chọn
E Giữ E:Đi xéo qua trái. E liên tục 2 lần: nhảy xéo qua phải
G Mở/Đóng bảng Hội/Bạn thân/Sổ đen/ Tìm nhóm
F Chế độ hỗ trợ thành viên trong nhóm
K Mở/Đóng bảng kĩ năng
B Mở/Đóng bảng trạng thái
H Mở/Đóng tọa độ và số frame/giây (FPS là frame per second dịch sang tiếng Việt Nam là số khung hình trong 1 giây.)
+/- Phím tắt cửa sổ trang lên / xuống
L Mở/Đóng hiệu ứng đèn pin
Dấu cách Nhảy
4 mũi tên trên bàn phím Mở/Đóng góc nhìn của người thứ 3
Phím End/Chuột giữa /Phím Home Chuyển góc nhìn trước/sau nhân vật tức thời
Page Up Phóng to màn hình
Page Down Thu nhỏ màn hình
Phím +/- Thêm thanh hành động
Print Screen/F12 Chụp ảnh game
Left Click Di chuyển/chọn/tấn công/hành động
Right Click Thay đổi góc nhìn của nhân vật (có thể giữ chuột phải và rê)
Mouse Wheel Phóng to/Thu nhỏ
Enter Mở/Đóng thanh nói chuyện
Button Description
ESC Cancel / Option
P Toggle Shortcut Window
F1 ~ F7 Select Party member
V Toggle Mini Map/Radar
F10 Change view (1st person / 3rd person)
M Toggle Map
F11 HUD Toggle
Tab Run / Walk
` Change Target
W Forward (double: Auto run)
1 ~ 0 Shortcut Window Usage
S Reverse (double: Jump back)
T Status Window
C Rest / Sit
A Left
U Quest Window
D Right
I Inventory Window
Q Diagonal left (double: Jump left)
O Option Window
E Diagonal right (double: Jump right)
G Guild/buddy/block/party search Window
F Party member assist Mode (select Party member)
K Skill Window
B Emotes Skill Window
H Toggle Coordinates and FPS
+/- Shortcut Window Page up / down
L Toggle Light Effect
Space Bar Jump
Arrow Keys Change 3rd person camera angle
End/Middle Mouse Button/Home Character forward/reverse point of view
Page Up Zoom in
Page Down Zoom out
Number Pad +/- Shortcut Window Add / Delete
Print Screen/F12 Take screen shot
Left Click Basic travel/select/attack/action
Right Click Point of view change with moves in click status.
Mouse Wheel Zoom in/out
Enter Open in game chat line