Battles Configuration (Cấu hình khi War)

Những trận war lớn là nỗi ám ảnh vì lag , máy giựt,…. Sau đây là 1 số hướng dẫn về cách thức cài đặt giúp giảm bớt gánh nặng cho Máy tính của bạn chỉ trong 2 bước!

The big war is an obsession for lag, shock, etc. Here is one of the installation instructions on how to help ease the burden on your computer in just 2 steps!

Chình cấu hình trong Game ( gõ phím “O” ==> chọn Đồ họa) (Configuration in the Game (keystroke “O” ==> select Graphics))

Window mode
Độ phân giải càng thấp càng dễ chịu
Chi tiết = 0
Tầm nhìn = 0
Tắt áo choàng
Tắt đỉ bóng
Tắt mặt nước
Tắt mũ
Tắt hiệu ứng vũ khí
Tốc độ chuột hạ thấp (vì độ phân giải thấp, chuột nên di chuyển chậm lại)

Window mode
Resolution as low as pleasant
Details = 0
Visibility = 0
Off cloak
Off ball
Off water surface
Turn off helmet
Off weapon effects
Lower mouse speed (because of low resolution, the mouse should move slower)