Tộc Human – Chiến Binh, Vệ Binh, Tu Sĩ (Human – Fighter, Defender, Priest)

Chiến Binh

Được +1 SM khi lên 1 lv

Chiến binh đích thị là 1 người cận chiến rất chuẩn. Đánh cận chiến và solo tốt, điều này giải thích tại sao chiến binh là nhân vật hàng đầu được ưa thích trong các trận chiến. Sức mạnh tấn công vật lý là trọng tâm của họ, nhưng đừng nên để bị lừa! Vì họ cần phải có Mana (MP) để thi triển các kĩ năng đặc biệt. Họ được +1 SM khi lên 1 lv

Trung cấp

3 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

4 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

3 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 LINH HOẠT


Thượng cp

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

5 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 SỨC BỀN

6 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

4 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 1 SỨC BỀN

3 SỨC MẠNH- 2 SỨC BỀN -2 LINH HOẠT


Ti thượng

7 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 2 SỨC BỀN

8 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

6 SỨC MẠNH – 3 LINH HOẠT

 

Vệ binh

Được +1 SB khi lên 1 lv

Vệ binh là 1 cỗ xe tăng. Họ có điểm SB rất cao cho phép bị đánh 1 nhát mà vẫn có thể đứng vững. Không giống như Chiến binh, Vệ binh có thể giữ chân nhiều đối thủ nhưng sẽ hơi lo lắng. Vệ binh cũng có khả năng khiêu khích, tấn công – những kĩ năng lợi ích trong đội. VB dựa trên chỉ số SBm 1 chỉ số giúp tăng máu (HP) và phòng thủ Vật lí. Ngoài ra cũng có 1 số kĩ năng dựa vào chỉ số của SB

Trung cấp

5 SỨC BỀN

4 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI

3 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 SỨC BỀN


Thượng cấp

7 SỨC BỀN

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

6 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI

5 SỨC BỀN – 2 THÔNG THÁI


Tối thượng

9 SỨC BỀN

7 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

6 SỨC MẠNH – 3 LINH HOẠT

7 SỨC BỀN – 2 THÔNG THÁI

6 SỨC BỀN – 3 THÔNG THÁI

7 SỨC BỀN – 2 LINH HOẠT

4 MAY MẮN – 2 SỨC MẠNH – 3 SỨC BỀN (SOLO TỐT)

6 SỨC BỀN -2 THÔNG THÁI -1 LINH HOẠT

 

Tu Sĩ

Được +1 Thông Thái khi lên 1 lv

Dựa vào bản chất tinh thần của con người, TS là một người chữa bệnh thật sự. TS sử dụng ma thuật chữa bệnh để giữ cho mình và  thành viên nhóm khỏe mạnh trong suốt trận đấu. TS có thể hồi sinh người chết, một kỹ năng cực kỳ hữu ích để giữ đồng đội xung quanh. Các linh mục cũng có một sức đề kháng cao với các cuộc tấn công ma thuật, làm cho chúng một mối đe dọa cho Thầy pháp

Trung cấp

5 THÔNG THÁI

5 TRÍ TUỆ

5 SỨC BỀN


Thượng cấp

7 THÔNG THÁI

7 SỨC BỀN

7 TRÍ TUỆ

5 THÔNG THÁI – 2 TRÍ TUỆ

5 THÔNG THÁI – 2 SỨC BỀN

6 THÔNG THÁI – 1 SỨC BỀN/TRÍ TUỆ


Tối thượng

9 THÔNG THÁI

9 SỨC BỀN

7 THÔNG THÁI – 2 SỨC BỀN

7 THÔNG THÁI – 2 TRÍ TUỆ

6 TRÍ TUỆ – 3 SỨC BỀN

9 TRÍ TUỆ

Fighter

Automatically gains + 1 to STR each Level

The Fighter is your standard melee combatant. Up close and personal is how the Fighter prefers confrontation. Physical attack power is the focus of the Fighter, but don’t be fooled. A certain amount of Magical Points (MP) are needed to power the Fighter’s devastating Special Skills.

Normal Mode

3 STR – 2 DEX

4 STR – 1 DEX

3 STR – 1 DEX – 1 REC


Hard Mode

5 STR – 2 DEX

5 STR – 1 DEX – 1 REC

6 STR – 1 DEX

4 STR – 2 DEX – 1 REC

3 STR 2 REC 2 DEX


Ultimate Mode

7 STR – 2 DEX

5 STR – 2 DEX – 2 REC

8 STR – 1 DEX

6 STR – 3 DEX

 

Defender

Automatically gains + 1 to REC each Level

The Defender is a tank. Defenders have high hit points, enabling them to take a beating, but still stay standing. Unlike Fighters, Defenders can take on multiple foes at the same time with little worry. Defenders also have the ability to provoke enemies into attacking them, a useful skill when in groups.
Defenders are based off of the REC stat which results in a higher Health and stronger Defense. Also many Defender skills are based on the characters amount of REC

Normal Mode

5 REC

4 REC – 1 WIS

3 STR – 1 DEX – 1 REC


Hard Mode

7 REC

5 STR – 2 DEX

6 REC – 1 WIS

5 REC – 2 WIS


Ultimate Mode

9 REC

7 STR – 2 DEX

6 STR – 3 DEX

7 REC – 2 WIS

6 REC – 3 WIS

7 REC – 2 DEX

4 LUC – 2 STR – 3 REC (found useful solo)

6 REC 2 WIS 1 DEX (Hybrid build with STR DEX linked gear for BG/BD or REC linked gear for Tank)

Priest

Automatically gains + 1 to WIS each Level

Relying on the spiritual nature of humans, the Priest is a true healer. The Priest uses healing magic to keep him / herself and party members healthy during battle. Priests can resurrect the dead, an extremely useful skill for keeping fallen comrades around. Priests also have a high resistance to magical attacks, making them a threat to Pagan

Normal Mode

 

5 WIS

 

5 INT

 

5 REC

 


 

Hard Mode

 

7 WIS

 

7 REC

 

7 INT

 

5 WIS – 2 INT

 

5 WIS – 2 REC

 

6 WIS – 1 REC/INT

 


 

Ultimate Mode

 

9 WIS

 

9 REC

 

7 WIS – 2 REC

 

7 WIS – 2 INT

 

6 INT – 3 REC

 

9 INT