Nhân vật (Characters)

Click vào hình để đi đến Chủng tộc. Có 4 chủng tộc tất cả . Tộc Humans & Elves (Elf) thuộc Liên minh Ánh Sáng. Nordein (Deatheater) & Vail thuộc Liên minh Phẫn Nộ.

Click on image to go to the Race(s) There are four playable races altogether. These four races belong to two warring Factions, the Humans & Elves (Elf) form the Alliance of Light and the Nordein (Deatheater) & Vail form the Union of Fury.


vail
Vail
human
Human

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordein (Deatheater)
Nordein (Deatheater)
Elves(Elf)
Elves (Elf)