Experience (Kinh nghiệm)

Shaiya là 1 game  MMORPG miễn phí (trực tuyến  nhập vai) và đã được open beta kể từ 18.12.2007. Được xây dựng bởi Sonov Entertainment và được phát hành bởi Saigontel, Inc tại VN

Shaiya is a social, free MMORPG (massively multiplayer online role-playing game), which is Free to Play and has been in open beta since 18th December 2007. It was created by Sonov Entertainment and published by Saigontel, Inc. in Viet Nam