Bản đồ (Maps and Training )


Bản đồ toàn lục địa Teos Epeiros (All mainland of Teos Epeiros )

1. Hình khối – Shape

2. Hình khối và tên vùng – Shape and Areas name

 

3. Sự xuất hiện của đảo Pantanassa và Theodores – Chương 6 Trinity Artifact (The appearance of the island Theodores and Pantanassa – Chapter 6 Trinity Artifact)

panta_theodo