Shaiya Radio Kỳ 2- Vệ Binh, Đấu Sĩ

Trong phần 2 này Nam sẽ nói về cây cổ thụ của cả nhóm, Vệ Binh & Đấu Sĩ. Lâu rồi không làm nên có vài đoạn đọc chữ ko chạy mong mọi người thông cảm.

Advertisements