Shaiya Chương 8 – Shaiya EPISODE 8

Picture-for-Episode-8-Release-Date

Cách đây không lâu Nexon đã cập nhật phiên bản người máy: Sự xâm lược của Người sắt – Iron invasion và “tự phong” là chương 7. Đến ngày 10/6/2015  một bản patch cực lớn tự phong là chương 8  (nhưng lại không có tên cụ thể) đã được cập nhật từ Nexon. Bản Shaiya của Aeria games tương đối khác xa so với Shaiya Hàn Quốc (SYHQ). Do là bản quyền của SYHQ nên cập nhật đến với ShaiyaUS cũng có phần muộn hơn nhưng vẫn cập nhật đầy đủ.

Not long ago Nexon has updated versions robotics: The Iron invasion and “self-appointed” is Chapter 7. On June 10th 2015 a mega patch is chapter 8  (but does not have a specific name) has been updated from Nexon. The version of Shaiya  – Aeria Games relatively different from Shaiya Korea . Because of the copyright owns by Shaiya Korea so the updates to ShaiyaUS will later but still fully.

Trong bài viết này xin giới thiệu 1 số cập nhật chương 8:

In this article, we introduce one of updated from chapter 8:

Hệ thống cường hóa mới (EXPLORE THE NEW ENCHANT SYSTEM)

SY_Lapis_BSY_Scroll

 

 

 

 

 

 

 • Cường hóa trang bị cấp cao dễ dàng hơn
 • Giới thiệu loại ngọc mới làm giảm sát thương từ đối thủ
 • Cường hóa không còn mất trang bị
 • Bùa an toàn cho việc cường hóa làm giảm cấp trang bị
 • Không còn cần đến vật phẩm cường hóa 
 • Phí cường hóa giảm
  • Easier to enchant gear to higher levels
  • Introduction of Damage Reduction to enchanted gear
  • Enchantment can no longer break gear
  • New Safety Enhance Scroll to prevent item downgrade
  • Enchant materials not required anymore
  • Lower enchant fees

Hệ thống biến đổi hình dạng (NEW TRANSFORMATION SYSTEM)

SY_transform_B

 • Kĩ năng mới cho lv15
 • Trang bị độc nhất cho mỗi lớp
 • Thêm vào tính năng cho mỗi lớp
 • Thêm vào điểm tiềm năng tạm thời khi vào chiến trường
  • New skill available at Lv.15
  • Temporary stat boost to turn the tide of battle
  • Unique appearance for each class
  • Additional benefits applied based on class

Đại tu giao diện người dùng (USER INTERFACE OVERHAUL)

 • Các tính năng Kết hợp, Tách, Cường hóa, Tái tạo nay sẽ được hiển thị trong túi trang bị (phím i)SY_sy-ui-1_B
 • Cửa sổ trang bị và Kĩ năng mới
 • Bán trang bị thẳng trong  cửa sổ trang bị (cái này giống game tàu, mất cái hay của shaiya-,-”)
 • Giao diện tuỳ chỉnh trở về tạo nhân vật

SY_sy-ui-2_B SY_sy-ui-3_B

 

 • Linking, Extraction, Enchantment and Recreation features now available from inventory
 • New inventory & skill interface
 • Sell items directly from inventory
 • Visual customization returns to character creation

Drop mới (NEW DROPS ACROSS VARIOUS MAPS)

 • Tất cả loại ngọc, sức mạnh vũ khí và sức mạnh giáp trụ sẽ rơi ở chiến trường và trong khi đánh quái
 • Trang bị 2-3 slot sẽ rơi ở chiến trường thiết huyết
 • Trang bị cấp 80 sẽ rơi ở Hẻm núi của sự tham lam
 • Quần Luminous (đồ khủng) sẽ độc quyền rơi ở Pantanasa và Theodores
 • Vật phẩm Luminous Chaotic Squares (khối vuông hỗn loạn Luminous) dùng để tạo ra găng Luminous
  • All varieties of Lapis, Lapisia, and Recreation
   Runes now drop on PvE/PvP maps
  • Worship gear merchants added to Proelium
  • Crests of Deceit available in Canyon of Greed
  • Luminous Leggings exclusively dropping in Pantanasa
   & Theodores
  • New Luminous Chaotic Squares to craft new
   Luminous Gloves

Vá lỗi kĩ năng (MASTER REVAMPED SKILLS!)

SY_skills_B

 • Cắt giảm thời gian phục hồi
 • Cắt giảm thời gian thi triển
 • Các kĩ năng lv tối đa sẽ mạnh hơn hiện giờ
 • Các lớp nhân vật sẽ được tái cân bằng cho các chiến lược trong game
  • Reduced skill cool down time
  • Shortened skill casting time
  • Maxed skills more powerful
  • Classes rebalanced
   for more strategic
   PvP gameplay

Boss chiến trường mới: LUMINOUS BRIGAND (NEW PVP BOSS: LUMINOUS BRIGAND)

SYUS_episode8_char07

 • Boss mới lv.85 tại chiến trường Canos không xác định giờ mỗi ngày
 • Vật phẩm từ boss: Hộp Luminous có chứa Giày Luminous
 • Boss này không thể được hạ bằng một cuộc tổng tấn công đơn giản; bạn sẽ cần phải lập chiến lược.Sau khi bị đánh bại, boss sẽ luôn luôn rơi một hộp Luminous. Hộp chứa hoặc là một cặp Giày Luminous (một trong 12 đôi giày một cách ngẫu nhiên) hoặc một số Crest of Deceit (Áo level 80)/ Chaos Plate Fragments (cho phép thợ rèn cao cấp tạo ra trang bị hiếm và mạnh mẽ.)
 • Thời gian boss tái sinh là ngẫu nhiên; bạn sẽ cần phải theo dõi chặt chẽ các bản đồ nếu bạn muốn nhận được những đôi giày! Để công bằng cho tất cả mọi người, boss sẽ không hồi sinh sau mỗi lần bảo trì. Bạn sẽ phải chờ một vài phút / giờ cho đến khi nó xuất hiện.
 • Nếu bạn không sẵn sàng cho những căng thẳng của PvP hoặc bạn đang ở trong một guild yếu hơn, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một cách khác để có được Giày Luminous. Luminous Brigand sẽ xuất hiện trên bản đồ Trận chiến thử thách, vì vậy mỗi Guild sẽ có cơ hội hàng tuần để đối đầu. Ngay cả Lv15 Lv30 có thể giúp đỡ tiêu diệt boss này dù sát thương không cao. Tuy nhiên phải mất khá nhiều thời gian để hạ được boss, hoặc là bạn bỏ điểm trong trận chiến thử thách hoặc từ bỏ boss để giành lấy vị trí Guild và tập trung vào boss ở chiến trường Canos
  • New Lv.85 boss in Kanos Illium several times per day. Also available once per week in the Guild Ranking Battle
  • Drops Luminous Box that contains new Luminous Boots
  • The boss’s respawn time is random; you’ll need to monitor the map closely if you want to get those boots! To make it fair for everyone, the boss will not respawn directly after each maintenance. You will have to wait a few minutes/hours until it appears.
  • If you don’t feel ready for the stresses of PvP or you’re in a more casual guild, we want to give you a different way to obtain Luminous Boots. The Luminous Brigand will appear on the GRB map, so each guild will have a weekly chance to confront him. Even Lv15 and Lv30 characters will be able to help in killing the boss (every little bit counts)! However, it takes some time to bring him down. Will you give up GRB points for the possibility of getting Luminous boots to drop, or will you save your position in the rankings and focus on the boss in Kanos Illium?
  • Remember, the Luminous Brigand is available only once per week in the GRB, but several times per day (randomly) in Kanos Illium.
Advertisements