Nữ thần Etaine sau “cánh gà” – Etaine Goddess at the backstage

Choi Eun - Hee
Choi Eun – Hee, nữ hoạ sĩ đồ hoạ vi tính tạo hình hai Nữ thần Etaine quảng bá Shaiya

Mục tiêu cao cả nhất trong nghệ thuật chân dung để nắm bắt thành công linh hồn của nhân vật – là mục tiêu khó nắm bắt của cuộc sống. Điều này đặc biệt khó khăn trong mô hình 3D, như vô số tạo hình nhân vật không sống động trong nhiều trang web là minh chứng

Eun Hee Choi – sử dụng biệt danh là 97bzo khó hiểu – chứng minh cô là một ngoại lệ tuyệt đẹp khi cô đạt được những điều kỳ diệu khó nhất trong ngành

Đã được đào tạo (và đã kết hôn) với nghệ sĩ tài năng 3D Kim Hyung Joon, cô đã nhanh chóng làm chủ được nghệ thuật thiết kế nhân vật tưởng tượng hoành tráng.

Sự ám ảnh của sắc đẹp người phụ nữ không chỉ là tinh tuý của cuộc sống, mà còn là sự ngây thơ và sức mạnh nội tâm

Cô Choi cũng vượt trội trong thế mạnh của ngành cùng trang trí những bức ảnh với đồ trang sức tinh tế và trang phục phức tạp.

Game thủ Hàn Quốc có quyền được nhìn Eun Hee làm việc ngoài đời sống và có thể nhìn những dự án mới nhất cô ấy đang làm trên trang web chia sẻ của họ – Hyun Joon

Công nghệ kỹ thuật số chưa bao giờ tốt thế này!

(http://www.kjun.org/)

shaiya_both
“Linh hồn của nữ thần Etaine được chia thành hai bởi cú sốc bị giết bởi các sinh vật của thế giới mà cô đã tạo ra. Tôi cố gắng để thể hiện hai nhân vật được sinh ra từ một cơ thể. Phải mất khoảng 2 tháng để thực hiện 6 tấm hình để quảng bá trò chơi. Cho tất cả các nhân vật, tôi đặt ra chúng bằng cách gian lận chúng từ tư thế hình chữ “T”. Choi Eun – Hee “

Sơ lược về Kim Hyung Joon (chồng)

Từng là Quản trị NCsoft / Giám đốc Nghệ thuật. Tham gia các dự án game “khủng” như:
Phát triển game AION
Sản xuất Trailer cho game Lineage 3,4
Guild Wars – nhân vật
City of Heroes – nhân vật
…và tham gia nhiều dự án khác

97BZO (vợ)
Nghề: nội trợ
Sở thích: CG minh họa

97bzo_et-ps04
“Hình ảnh Nữ thần Ánh Sáng tượng trưng cho sự tinh khiết và hoà bình – Choi Eun – Hee “

Phỏng vấn nữ hoạ sĩ Choi Eun Hee :

Năm 2005 nữ hoạ sĩ minh hoạ Nữ thần Etaine trong ‘syayiya’ – “Shaiya”

Choi Eun – Hee : ‘syayiya’ (Shaiya) là v-ray renderer được sử dụng. Tóc và quần áo và tất cả các đối tượng trong mô hình sửa nhiều, lập bản đồ được sử dụng theo cách thông thường. Đó là tất cả một phần của kỹ thuật.

V-ray tôi không quen vào thời điểm đó nên đã không làm việc hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng v-ray tôi không chắc chắn. Cuộc gặp gỡ V-ray với ‘syayiya’ cuối cùng tạo ra tác phẩm. Công việc này tốt nhất là nên xem xét phần nội dung để giữ liên kết những câu chuyện về nữ thần.
Tinh khiết hoặc khiêu khích, hoặc để thể hiện linh hồn nữ thần bên trong phải có rất nhiều khía cạnh rất nhiều màu sắc và mà nó đặt ra. Đặc biệt, nó đặt ra rất nhiều vấn đề trong một thời gian dài

Nữ thần là người phương Tây nên thực hiện từ quan điểm của một người phương Tây. Nhân vật phần nào ảnh hưởng vẻ đẹp phương Đông thường không hợp lí. (Cũng đúng và chúng tôi đã làm ra một nhân vật phương Tây.)

97bzo_et-wire1

97bzo_et-ps01

33541849_ca24ede0c3_o
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tấm hình này tôi liền bị ám ảnh bởi sắc đẹp bởi những đường nét “contrapposto”

Lời bình của Francisco A.Cortina (bậc thầy về đồ hoạ 3D) về ảnh Etaine LM Phẫn Nộ
(Sách “Character Modeling” được biên tập bởi Daniel Wade)

Đây chắc chắn là biểu tượng ưa thích của tôi về công việc này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tấm hình này tôi liền bị ám ảnh bởi sắc đẹp bởi những đường nét “contrapposto” (Từ tiếng ý cho”đối diện”, chỉ định một tư thế nhân vật mà trong đó cơ thể là xoắn trên trục dọc, với vai và hông ở một góc độ rõ nét.) trên cơ thể cô ấy và sự tinh tế, thiết kế trang phục và những thứ sang trọng quấn quanh người. Cảm giác như bay không  trọng lực, đôi mắt buồn mang đến cảm giác rất mạnh cho bức hình

 

English Version

Choi Eun - Hee
Choi Eun – Hee, female artists creating computer graphics image Etaine two promotions Goddess Shaiya

The highest goal of art portraits to capture the soul of the character – the elusive goal of life. This is particularly difficult in 3D, as countless shaping character alive in many sites is testament

Eun Hee Choi – nicknamed 97bzo use confusing – to prove she is a stunning exception when she achieved amazing things in the most difficult

Having been trained (and married) with talented 3D artist Kim Hyung Joon, she quickly mastered the art of character design fantasy epic.

The haunting beauty of a woman is not only the essence of life, but also her innocence and inner strength

Ms. Choi is unsurpassed in the industry’s strengths and decorate photos with exquisite jewelry and intricate costumes.

Gamers Korean Eun Hee has the right to look beyond life and work can see the latest project she is doing on their shared website – Hyun Joon

Digital technology has never been this good!

(http://www.kjun.org/)

shaiya_both
“The spirit of the goddess Etaine is divided into two by the shock killed by the creatures of the world that she has created. I tried to show the two characters were born from a body. Takes about  6 months to implement the photograph to promote the game. Given all the characters, I put them by cheating them from posture shaped “T”. Choi Eun – Hee “

Summary of Kim Hyung Joon (husband)

NCsoft served as Managing / Artistic Director. Join the game project “huge” as:
AION Game Development
Producing Trailer for Lineage 3.4
Guild Wars – character
City of Heroes – character
participate … and many other projects

97BZO (wife)
Occupation: Housewife
Interests: CG illustration

97bzo_et-ps04
“Goddess of Light Pictures symbolizes purity and peace – Choi Eun – Hee”

Interview Choi Eun Hee female artist:

2005 female illustrator Etaine Goddess in ‘syayiya’ – “Shaiya”

Choi Eun – Hee: ‘syayiya’ (Shaiya) is v-ray renderer is used. Hair and clothes and all the objects in the correct multiple models, mapping is used in the usual way. It’s all part of the technique.

V-ray I do not know at the time so did not work effectively, the benefits of using v-ray I’m not sure. V-ray encounters with ‘syayiya’ finally created works. This work is best to consider the content to keep the stories associated goddess.
Pure or provocative, or to express inner soul goddess must have a lot of very colorful aspect and that it poses. In particular, it poses a lot of problems in a long time

Goddess is in the West should be done from the perspective of a Westerner. Characters somewhat oriental influence beauty is often not reasonable. (That’s true, and we did a Western character.)

97bzo_et-wire1

97bzo_et-ps01

33541849_ca24ede0c3_o
I first saw this picture I immediately obsessed by beauty lines “contrapposto”

Comment by Francisco A.Cortina (master of 3D graphics) on LM images Etaine Wrath
(Book “Character Modeling,” edited by Daniel Wade)

This is definitely my favorite icons in this work. I first saw this picture I immediately obsessed by beauty lines “contrapposto” (Italian word for “opposite”, specify a character position in which the body is twisted on axis along, with shoulders and hips in a sharp angle.) on her body and the subtle, costume designer and luxury things wrapped. It feels like zero gravity flight, sad eyes brings a very strong feeling for pictures