Sự xâm lược của người sắt Phần 2 Cuộc cập nhật huyền thoại- Shaiya Iron Invasion Part 2 Epic Update

Xin chào các bạn, trong lần cập nhật cho Iron invasion Phần 1 lần https://miraclesblue.wordpress.com/2013/06/20/su-xam-luoc-cua-nguoi-sat-shaiya-iron-invasion/ MB đã cập nhật 1 số thay đổi trong Phần 1 là một phần của cuộc cải cách cực lớn trong năm 2013. Sự xâm lược của người sắt Phần 2 tiếp tục được nhà sản xuất Nexon cập nhật như sau:

Hello all, in the first update about Iron invasion Part 1 https://miraclesblue.wordpress.com/2013/06/20/su-xam-luoc-cua-nguoi-sat-shaiya-iron-invasion/ i  updated one of the epic update in the year 2013 of shaiya. Shaiya Iron Invasion Part 2 now continue to update

1. Phân loại màu sắc hiển thị của hệ thống khi tấn công (Color classification system displays attack)

6940049224801205809
Trước khi cập nhật Before
6940049224801205810
Sau khi cập nhật After

2. Cỡ chữ hiển thị điểm kinh nghiệm lớn hơn (Experience Font size displays larger)

exp bar font

3. Hiển thị kĩ năng trên màn hình (Dislay screen skills)

UI improvements

Các kĩ năng hiển thị trên màn hình sẽ được chia làm 2 cột và nằm bên tay phải, gần với la bàn

The skills displayed on the screen will be split into 2 columns and right hand side, close to the compass

4. Nới rộng cửa sổ chỉ tiêu khi làm nhiệm vụ (Expanding the target Quest window )

quest objectives window, expand the

Có lẽ 1 cuộc cải cách về việc tìm kiếm những điều bất tiện trong Shaiya đã và đang được diễn ra bởi các nhà lập trình game Nexon. Lần cập nhật này sẽ tìm kiếm những điều bất tiện cho người chơi, ví dụ như cửa số chỉ tiêu nhiệm vụ quá nhỏ, Lần cập nhật này cửa số chỉ tiêu nhiệm vụ được tăng lên từ 4 dòng lên 10 dòng

Perhaps one of the reforms that seek inconvenience Shaiya has been held by the Nexon game programming. The update will search for the inconvenience to players, such as the target window is too small task, this update targets task window is increased from 4 lines to 10 lines

5. Cải thiện chi tiết trong thanh kĩ năng (Detail in skillbar)

skills improve the registration window

skillbar

Thể hiện đẳng cấp lập trình, Nexon cải cách luôn hệ thống thanh kĩ năng vốn đơn giản dễ nhìn của Shaiya bằng cách làm nó chi tiết hơn.

Thanh kĩ năng sẽ hiển thị thời gian delay của kĩ năng, đồng thời chỉ luôn phím tắt của các kĩ năng hỗ trợ để game thủ dễ tìm 

Demonstrating level of programming, Nexon reforms bar system are inherent skills of Shaiya simple look by making it more detailed.

Skill bar will show the time delay of skills, and also changing display of secondary bar skills for gamers more easier to find

6. Thêm khả năng so sánh cho trang bị (Add the ability to compare items)

select the items you are equipped with random stats of each item to compare levels of intuitive

Mức điểm cao hay thấp của trang bị sẽ được đánh dấu bằng mũi tên xanh

The higher or lower point of the item will be marked with green arrows

7. Hiển thị giao diện kĩ năng (Skillbar display)

skillshow

Hiển thị cho kĩ năng đã được thiết lập lại, khi rê chuột vào kĩ năng sẽ hiển thị kĩ năng ở level tiếp theo sẽ được học

Display skills have been reset, when the mouse pointer will display skills at the next level skills will be learned

8. Chế độ Windows (Windows mode)

windowed mode options

Có mục chọn cho Windows trong Option thay vì phải thoát ra ngoài và chọn CONFIG

Windows Mode availabled

9. Thay đổi trong NPC (Changes in NPC)

sale

  • Thêm nhiều loại vật phẩm vào NPC để bạn có thể mua
  • Bán vật phẩm: bấm chuột phải để chọn vật phẩm cần bán, những vật phẩm này sẽ xuất hiện trong cửa sổ bán cho NPC. Cuối cùng click chọn “Bán”
  • Add more item
  • Selling: right click to select the item that you want to sell, these items will be appeared in Selling Windows, finally click “Sell”

10. Hệ thống nhuộm màu (Dye system)

Những thứ bạn có thể nhuộm màu: các loại giáp, vũ khí, thú cưỡi, thú nuôi, đồng phục. Mỗi loại vật phẩm cần mỗi loại thuốc nhuộm khác nhau.

The things that you can dye are: gears, pet, mount, costume. Each item needs a different dye item

r398dNv

Khi có trong rương đồ loại thuốc nhuộm mình muốn, click chuột để dùng. Lập tức cửa sổ “Nhuộm” sẽ hiện ra. Có 5 loại màu sẽ được ngẫu nhiên hiện ra, khi không thích nhóm màu này, bạn chọn nhóm màu khác bằng cách nhấp vào “Roll Again”. Khi tìm thấy nhóm màu bạn thích, nhấn “Dye now”

When you had the dye items, click to use. Immediately window “Painting System” will appear. There are 5 types of color will be randomly appear when groups do not like this color, you choose different color groups by clicking on the “Roll Again”. When you find your desired color group, click “Dye now”

Y4XYLkf

Và hình ảnh của những thứ đã được nhuộm màu

And pictures of things that have been dyed

dye01
XqdBoNj zQBmyk6

dye1 dye2 dye3 dye4

12. Sự kiện (Event)

Bingo

Khi đăng nhập vào trò chơi được 20 phút, 1 đồng tiền sẽ xuất hiện trong túi trang bị của bạn dùng để đăng nhập vào trò Bingo

After logon in game 20 minutes, a coin will be pay in your inventory to enter to the Bingo area 

bingo

bingo1
Horizontal : hàng dọc
Vertical: hàng ngang

13. Đồng phục và thú nuôi mới (New Costume and pet)

new costumer pet