Shaiya Chương 6 – Cung thủ, Sát thủ (Shaiya Ep.6 – Archer, Ranger)

Trong Video có dùng 1 số hiệu ứng vũ khí không phải của vũ khí Chương 6 , chỉ là bỏ thêm cho đẹp mà thôi  😀

In Video 1 using the weapon effects are not the weapons of Chapter 6, just add more for the beauty  :D.

Advertisements