Điều bạn có thể chưa biết về Shaiya (Thing that you may not know about Shaiya)

Shaiya là game 18+, trong gói dữ liệu Shaiya có những folder dường như các server không dùng đến và game thủ cũng chẳng biết đến. Đó là các folder mang tên gamecard, tarocard và Strip.

Trong Shaiya online có 1 game mini có tên gọi “Shaiya Strip Pocker”. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Chơi bài Pocker và xem thoát y” =.=’’.

Shaiya is the game for 18 +, in Shaiya data package, there are some  folder that unused . The servers and players did not even know. That is the folder named gamecard, tarocard and Strip.

Shaiya Online has one mini-game called “Shaiya Strip pocker” =. =”.

Đúng như tên gọi, Shaiya Strip Poker là trò chơi tạo cơ hội cho người chơi có cơ hội để giành chiến thắng vàng nhiều hơn hiện có và xem các NPC của game múa thoát y. Gọi là “Shaiya Strip Pocker” cũng không đúng hoàn toàn, vì nó không phải 1 trò chơi pocker thực sự, nó chỉ là 1 cỗ máy với nhiều khe đút thẻ và những thẻ trò chơi.

Trên thực tế chỉ có nhà phát triển Aeria Game là đã lập trình trò Pocker này. Quá trình của trò chơi này là thách đấu NPC (hiện tại chỉ có NPC nữ) của liên minh bạn, sau đó đặt cược mỗi dòng, chọn số lượng vòng mà bạn muốn quay, chọn “Spin” (Quay)

Nếu bạn thắng 1 vòng quay, bạn có cơ hội nhận được “Thẻ chiến đấu” – thứ mà bạn dùng để đặt cược từ để chơi. Lúc này bạn có 2 lựa chọn: cao hay thấp hơn thẻ của NPC, Nếu bạn giành chiến thắng, bạn có thể thử lại thêm 1 thẻ để tăng gấp đôi thẻ hoặc bạn có thể giữ lại phần thưởng của bạn. Nếu bạn bị mất thẻ, bạn sẽ giữ chỉ có 20% đặt cược ban đầu “Thẻ cược” các NPC sẽ lấy 80%.

Một bộ bài tarot chuẩn gồm 78 lá nhưng trong Shaiya chỉ có tổng cộng có 23 thẻ, trong đó 22 thẻ bài Taro và 1 thẻ bài “Nữ thần Shaiya”.

True to its name, Shaiya Strip Poker game is an opportunity for players the opportunity to win more gold and see the game’s NPC strip. Called “Shaiya Strip pocker” completely not true, because it’s not 1 game pocker really, it’s just one of many card insert slot machines and card games.

In fact the only developer Aeria Game is programmed pocker this. The process of this game is to challenge NPCs (currently only female NPC) of your union, then bet per line, choose the next number you want to dial, select “Spin” 

If you win one round to go, you have the opportunity to get “card battle” – something that you use to bet to play. Now you have two choices: higher or lower than the NPC card, If you win, you can try to add one card to double or you can retain your reward. If you lose the card, you will keep only 20% of the initial bet “bets Card” the NPC will take 80%.

A standard tarot deck consists of 78 leaves, but in Shaiya only a total of 23 cards, of which 22 Taro cards and one card “Shaiya Goddess”.

taros cards

3 lá The Magician (I), The High Priestess (II) và The Hierophant (V) có thể nói là ba lá bài quyền năng nhất trong bộ bài tarot. The Magician là người đàn ông nắm giữ mọi nguồn năng lượng từ trời đất.The High Priestess là người phụ nữ vô cùng thong thái có khả năng xem thấu mọi tâm tư sâu kín của nhân loại. CònThe Hierophant, quyền năng của ông ta lại đến từ khả năng chi phối tín ngưỡng, đức tin của con người.

3 leaves The Magician (I), The High Priestess (II) and The Hierophant (V) can be said to be the three most powerful cards in the tarot deck. The Magician is the man who holds all power from heaven dat.The High Priestess is very wise woman with the ability to see through all the deep feelings of humanity.The Hierophant, his power comes from the ability to govern belief and faith of the people.

The Fool (Kẻ Khờ)

Kẻ Khờ là hình ảnh của chúng ta ở vào những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời hay khi bắt đầu những điều mới mẻ. Anh ta giống như một đứa trẻ khám phá thế giới lần đầu tiên, hay là con người trưởng thành đang đi tìm mục tiêu hay ý nghĩa mới cho cuộc sống. Sự điên rồ và khờ dại trong thái độ sẵn sàng đón nhận của anh ta có phần gì đó thiêng liêng, vì nguồn gốc của từ ‘ngớ ngẩn/silly’ chính là ‘thiêng liêng, hạnh phúc và may mắn/blessed’. Kẻ Khờ đơn giản, dễ tin người, ngây thơ và không biết những thử thách nào, những nghịch cảnh nào đang chờ mình phía trước, tuy nhiên anh ta đã sẵn sàng để từ bỏ đường lối cũ của mình để đón nhận hai chữ ‘bắt đầu’.

The Fool is the picture of us in the first stages of life or the start of something new. He was like a child to explore the world for the first time, or are mature people looking for a new goal or meaning to life. Folly and foolish attitude ready to receive his share something sacred, because the origin of the word ‘stupid / silly’ is ‘holy, happy and luck / Blessed’.The Fool simple, trusting, naive and do not know the challenges, adversity awaits his front, but he was ready to give up his old ways to embrace the word ‘start ‘.

The Magician (Pháp Sư)

The Magician hiện lên trong lá bài với dáng vóc của một kẻ nắm hết mọi năng lượng trong tay. Ông ta không những hiểu rõ mình cần gì mà còn có đủ mọi công cụ để đạt được điều ông ta muốn. Chính vì quyền năng như thế nên The Magician luôn tuân theo chủ nghĩa hành động, vô cùng quyết đoán, không bao giờ chần chừ lo ngại điều gì. Bất cứ lúc nào bạn cần, The Magician  cũng sẵn sang trao cho bạn những kỹ năng, công cụ và ý tưởng để thôi thúc bạn hành động, biến những khát khao thành hiện thực.Ông ta là một thầy phù thủy mà mọi người đều tôn kính nhưng đồng thời cũng phải e dè. The Magician có ý thức vô cùng rõ rang về sức mạnh của mình vì thế ông tự hào về nó, đôi khi lại tự tin đến mức có thể trở thành tự phụ, tự cao. Nếu không giữ được sự tỉnh táo cần thiết thì một lúc nào đó thầy phù thủy quyền năng nhất cũng sẽ phải trả giá bởi chính cây đũa phép của mình.

The Magician is on the cards with the bulk of one who holds all power in his hands. He did not understand what they need, but also has all the tools to achieve what he wanted. As such power should only The Magician always follow Activism, very assertive, never hesitate fear anything. Anytime you need, The Magician is also available to give you the skills, tools and ideas to inspire you to take action, the the desire into thuc.Ong we are a magician that everyone respect but also shy. The Magician has a very clear sense of his power so he’s proud of it, sometimes they are confident enough to become cocky, arrogant. If you can not keep awake necessary, at some point most powerful sorcerer will also have to pay the price by his own wand.

 The High Priestess (Đại Tư Tế)

 Ngược lại với The Magician, The High Priestess là  một người phụ nữ trầm lặng. Bà thích lắng nghe hơn nói chuyện, thích được ở một mình và có thể ngồi yên lặng đọc sách từ ngày này sang tháng nọ. Là con người sống nội tâm bà có trực giác vô cùng nhạy bén, có thể xem thấu tâm can nhân loại. The High Priestess cũng được bao phủ bởi một bức màn bí ẩn, như một hồ nước trong nhưng sâu không thấy đáy, không ai có thể thực sự tường tận hiểu rõ về bà. Nếu có người đến hỏi The High Priestess rằng “Tôi phải làm gì?” “Tôi có nên làm điều này không?” “Tôi nên làm như thế nào?” thì chắc hẳn bà sẽ hỏi lại người đó “Vậy ngươi muốn làm gì?” “Người có muốn làm điều đó không?” “Ngươi muốn làm như thế nào?”. Bà không đưa ra một lời khuyên cụ thể nào, bà chỉ hướng dẫn người khác nhìn thẳng vào trái tim họ, xem thật kỹ, hiểu thật rõ mình muốn gì, có thể làm gì và bằng cách nào. The High Priestess là kiểu người phụ nữ mà mọi người đều muốn dựa dẫm nhưng lại không ai dám đến quá gần. Bởi vì một khi đã lạc vào mê cung nội tâm của The High Priestess thì hiếm ai có thể tìm được lối ra vẹn toàn.

In contrast to The Magician, The High Priestess is a quiet woman. She likes to listen more than talk, likes to be alone and be able to sit quietly reading from one day to the next month. As her introverted intuitive extremely sensitive, can see through the human heart. The High Priestess is also covered by a veil of mystery, like a deep lake but do not see the bottom, no one can really thorough understanding of her. If you have to ask The High Priestess, “What do I do?” “Should I do this?” “How should I do?” Then surely she will ask him, “What you want to do ? “” Do you want to do that? “” How do you want? “. She did not give any specific advice, she guides others to look at their heart, watch carefully, understand clearly what you want, can do and how. The High Priestess is the type of woman that everyone wants to rely but no one dared to come too close. Because once lost in the labyrinth of the inner The High Priestess is rarely one can find a way out perfect.

The Empress  (Hoàng Hậu)

1 người đàn bà có quyền chức và địa vị che chở cho bạn, thế lực bạn có thể ổn định và vững mạnh hơn chính là nhờ có được người đàn bà này ở bên cạnh cuộc đời của bạn

A women have the right to organize and protect your position, you can force stable and stronger thanks to this woman at the side of your life

The Emperor  (Hoàng Đế)

Sự chỉ huy chỉ muốn nhửng điều tốt dành đến cho bản thân của mình, hay cũng là bị 1 sự thống trị khắc khe

The command only want good things for your self, or is one strict rule

The Hierophant (Đại tư giáo)

The Hierophant không có quyền năng từ đất trời như The Magician, cũng không có nội tâm sâu sắc như The High Priestess. Sức mạnh của ông ta đến từ khả năng điều khiển, chi phối các yếu tố tâm linh, tín ngưỡng và đức tin của nhân loại. Trong mắt người đời, The Hierophant là một nhà thong thái, một người đáng kính và uy quyền. Ở trước mắt ông ta, con người đột nhiên thấy mình trở nên nhỏ bé không đáng kể, mọi lời ông ta nói ra tựa như chân lý bất di bất dịch. The Hierophant luôn hành động theo quy củ, khuôn khổ và đạo đức. Ông ta dạy cho thế nhân hiểu được đúng sai, phải trái, trắng đen, điều nên làm và điều không nên làm. Ở The Hierophant có một sự cân bằng giữa vật chất và tâm linh. Ông ta trao những hành trang kiến thức mà con người cần cho cuộc đời, đồng thời ông ta cũng dạy cho họ phải biết nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn để tránh xa những điều xấu.

The Hierophant has no power from the earth and sky as The Magician, there is no deep interior as The High Priestess. His strength comes from the ability to control, dominate the spiritual factors, beliefs and faith of humanity. In the eyes of the world, The Hierophant is a wise, a respectable and power. In front of him, people suddenly find yourself becoming small, insignificant, every word he says like immutable truths. The Hierophant always act according to the tubers, and ethical framework. He taught the people to understand the right and wrong, right and wrong, black and white, what to do and what not to do. In The Hierophant is a balance between material and spiritual. He was awarded the baggage of knowledge that people need for life, and he also taught them to nurture beauty soul to get away from the bad things.

The Lovers (Người tình)

Bạn  muốn đạt đến và trở thành một phần của tình yêu. bạn khao khát tình cảm thân thuộc

You want to reach and become a part of love. you crave emotional affinity

The Chariot (Xe ngựa La Mã)

Lòng tự tin và tự mãn có thể dẫn bạn đi đến lối thành công vẻ vang hay té ngã và bị chúi xuống thất bại …phải nên biết kềm chế bản thân và trong phong cách ứng xử

Confidence and complacency can lead you to the entrance to the glorious success or failure falls and wiping down … should know restrain themselves and in manners

Strength (Sức mạnh)

Những mệnh lệnh chủ tâm của The Chariot phải được suy xét bằng lòng tốt và sự nhẹ nhàng trong yêu thương

Intentional orders of The Chariot must be considered by the kindness and gentle love

The Hermit (Thuật Sĩ)

Đại diện cho những tiếp xúc đặc biệt về cuộc sống

Represent the special touch of life

Wheel of fortune (Bánh xe định mệnh)

Ý muốn thay đổi lớn, là bước ngoặc mới để không còn ở mải trong cái khuôn khổ cũ kỹ nữa ..sự táo bạo thay đổi là điều bạn mong muốn có đang tìm tàng có ý định thực hiện

Desired changes, a new landmark is no longer absorbed in the old framework bold again .. change is what you desire are looking museum intends to implement

Justice (Cán cân)

Justice là sự phán xét công bằng về mặt vật chất, luật nhân quả

Justice is a fair judgment on the matter, the law of cause and effect

The Hanged Man (Người Bị Treo)

Không còn ý chí muốn cố gắng, để thả trôi mọi việc muốn trôi đến đâu thì trôi , chiều theo số phận, không còn ý chiến đấu …yên bình có lẽ là 1 điều tốt vì bạn đã biết ngoan ngoãn nghe lời.

Not to want to try to float things like going to where goes, indulge fate, not the peaceful fight … is probably one the best because you know obediently listen.

The Death (Cái Chết)

Cái chết không phải là kết thúc mãi mãi. Nó đơn giản chỉ là sự biến chuyển thành cái tốt hơn mới hơn, có thể đáp ứng cuộc sống hài hoà hơn.

Death is not the end forever. It is simply transformed into something better later, can meet more harmonious life.

Temperance (Sự ôn hoà)

Nên đi theo chiều hướng ổn định và biết kềm chế thì sẻ được cân bằng lâu dài, không nên nóng lạnh thất thường .Trải nghiệm nhìu biết đúng đắn & điều độ.

Should follow the trend of stable and known to contain long-term equilibrium will be hot and cold should not erratic. Raised his right know & experience levels.

The Devil (Quỷ dữ)

Đắm chìm mình trong ham muốn vật chất luôn trói buộc chúng ta một cách quá thuyết phục đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận ra được là mình đang trở thành nô lệ cho những ham muốn

Immerse yourself in the material desires that bind us in a so convinced that we do not even realize that he’s become a slave to lust

The Tower (Tháp)

The Tower chính là pháo đài tự trong mà chúng ta đã xây dựng xung quanh tâm hồn đẹp đẽ nhất. Xám, lạnh và đá cứng, pháo đài này nhìn tưởng là một thành trì bảo vệ nhưng thực chất nó là một nhà tù. Đôi lúc chỉ một cơn khủng hoảng to lớn cũng có đủ uy lực để đánh vỡ những bức tường

The Tower is the fortress in which we have built around the most beautiful soul. Gray, cold and hard rock, this fortress looks ideal as a stronghold to protect but in fact it is a prison. Sometimes only a big crisis also has enough power to beat down the walls

Judgement (Phán quyết)

Sự phán xét trong tâm linh từ sâu trong đáy lòng mỗi người.

The judgment in spirituality from deep in the heart of each person.

The World (Thế giới)

Trải nghiệm cuộc sống một cách đầy đủ và ý nghĩa. Tương lai được phủ đầy những lời hứa vô tận.

Experience life in a full and meaningful way. The future is filled with endless promise.

 

Advertisements