Shaiya Chương 6 – Tộc Tyran (Shaiya Chapter 6 – Tyran)

Đấu sĩ , Giáp sĩ – Warrior, Guardian

quan1 non1 giay1 gang1 ao1

Thợ săn – Hunter

ao2 gang2 giay2 non2 quan2