Shaiya Chương 6 – Tộc Human (Shaiya Chapter 6 – Human )

Chiến binh, Vệ binh – Fighter, Defender

ao1 gang1 giay1 non1 quan1

Tu sĩ – Priestess

ao2 gang2 giay2 non2 quan2