Shaiya Chương 6 – Tộc Elf (Shaiya Chapter 6 – Elf )

Pháp sư – Mage

ao1 chan1 gang1 non1 quan1

Cung thủ, Sát thủ – Ranger, Acher

ao2 chan2 gang2 non2 quan2

 

Advertisements