Chúa tể dơi quỷ (Kirhiross)

  • HP: 1 100 000
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Kirhiross
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 64
  • Thuộc tính: Không (tiêu chuẩn)

– Nếu bị tấn công dồn dập sẽ có xác suất rơi vào trạng thái phẫn nộ, tăng khả năng tấn công đột biến.
– Sử dụng ma thuật Lửa rất đáng sợ với khả năng phóng thiên thạch vào những đối thủ xung quanh.
– Có thể dùng ma thuật nguyền rủa làm yếu các đối thủ xung quanh trong một khoảng thời gian.

Là  boss trong Ngai vàng Kẻ Bí Ẩn. Chúa tể Dơi Quỷ sở hữu 1 ngoại hình và sức mạnh đáng sợ, là vua của các loài dơi địa ngục cực kỳ khát máu ngang tàn. Với những tiếng thét cuồng phong, tiếng gầm ra lửa, đã có không ít vị anh hùng chôn thây nơi địa ngục khi liều mạng quyết tâm tiêu diệt nó mà không tự lượng sức mình. Hàng đêm Hallowen, từ địa ngục sâu thẳm, nó lại xuất hiện càn quét tàn sát sinh linh và hút lấy linh hồn vạn vật hòng tăng thêm sức mạnh ma quái của mình, đó là 1 nỗi khiếp sợ ngày càng lớn cho các thần dân Etaine. Với 1 uy lực mạnh mẽ đầy ma tính như thế, nó sẵn sàng hủy diệt tất cả những ai xâm phạm vào lãnh địa mà không để lại bất kỳ 1 dấu vết nào.

  • HP: 1 100 000
  • The original English name: Kirhiross
  • Level minimum can beat: 64
  • Attribute: None (standard)

– If you will be bombarded with the probability of falling into a state of anger, sudden increase attack.
– Use magic scary fire meteor and the ability to adapt to the opponent around.
– You can use magic curses weaken the opponent around in a while.

This is  boss in Throne Mysterious. Lord Devil Bats owns one fearsome appearance and strength, is the king of hell bats extremely bloodthirsty brutal level. With screams hurricanes, roaring fire, there were many heroes buried where the hell were found when desperate determination to destroy it without order of their best. Halloween night, from the deep hell, it appeared to sweep the killing creatures and draws the soul of all things an attempt to strengthen his ghost, which is one of a growing fear for his people Etaine. With one strong powerful magic like that, it’s ready to destroy all those who trespassed into territory that does not leave any one trace.


Kirhiross01

Kirhiross02

Kirhiross03

Advertisements