Nữ hoàng Mago (Vampire Queen Mago)

  • HP: 578 268 ( Shaiya Hero : 9 999 999)
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Vampire Queen Mago
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 62 ( Shaiya Hero: 72)
  • Thuộc tính: Nước (Shaiya Hero: Gió)

Cánh cửa thứ 3 trong Ngai vàng kẻ bí ẩn

Bà có 3 người con trai. Đây là boss của Hang Hỗ Loạn (cùng với 3 người con trai).

– Sử dụng ma thuật hắc ám trói đối thủ.
– Sử dụng ma thuật nguyền rủa, phá vỡ sức phòng thủ của đối phương.
– Có khả năng hút linh hồn để hồi phục sức mạnh của bản thân trong chốc lát.

  • HP: 578 268 (Shaiya Hero: 9 999 999)
  • The original English name: Vampire Queen Mago
  • Minimum level can beat: 62 (Shaiya Hero: 72)
  • Attribute: Water (Shaiya Hero: Wind)

3rd door in the Cryptic One Throne

Queen Mago has three sons. She’s boss of Ruber Chaos with her 3 sons

– Use Dark Magic tied competitors.
– Using the magic curses, break down the opponent’s defense.
– Ability to suck the soul to restore the power of the moment herself.

Advertisements