Từ điển Quái của Shaiya chương VI – Dictionary of Monsters of Shaiya Chapter VI

Tên

HP

Level

Hình

Hoàng tử Timareu

390 690

77

 

 

 

Trưởng Raju

118 123

75

Natura chiến binh ong

576 21

75

 

 

 

Sói bạc trưởng bộ lạc

107 141

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Threemas chỉ huy

89 389

84

 

 

Threemas cố vấn cấp cao

85 132

83

Cố vấn Perante

174 521

83

Cố vấnThreemas

81 078

82

Cố vấn Elsion

158 296

81

Cố vấn Drasian

143 579

79

Threemas pháp sư nguyên tố

89 389

84

 
Pháp sư phục sinh tinh nhuệ

85 132

83

Brujeria 

166 210

82

Necromancer phục sinh

130 230

77

Warlock phục sinh

85 132

83

 

 

Spellweaver tinh nhuệ

85 132

83

Phù thủy phục sinh

54 877

74

Berserker phục sinh

85 132

83

Chiến sĩ tinh nhuệ

85 132

83

 
Võ thuật gia phục sinh

85 132

83

Hướng đạo sinh đột biến

81 078

82

 
Kibe định mệnh

85 132

83

 
Kibe áp lực

174 521

83

Kibe cầm đầu

158 296

81

Dị nhân

81 078

82

 
Dị nhân chiến binh

81 078

82

Quỷ hút máu

81 078

82

 
Gargoyle đột biến

81 078

82

 

 

 

 

Cố vấn Lucius
Cố vấn Chryseis

183 247

84

 
Cố vấn Michelan

166 210

82

Cố vấn Bidelri

390 690

77

Thợ săn bắn Tyran

77 217

81

 
Chiến binh Timareu

77 217

81

 
Đấu sĩ đào thoát – cầm đầu

66 703

78

 

 

 

 

Phụ tá Baxter

130 230

77

Seiren điên

73 540

80

 
Seiren cầm đầu

136 742

78

Megalosaur hung dữ

63 527

77

 
Rajania Tiarusas

63 527

77

 
Pit Overseer

85 132

83

 

 

 

 

Brujeria tập sự

77 217

81

Tộc trưởng Moghore

130 230

77

 
Razorclaw ham lợi

63 527

77

Razorclaw Scavenger

63 527

77

Razorclaw chiến binh

60 502

76

Razorclaw thầy pháp

60 502

76

 
Oan hồn Timareu

124 029

76

 
Timareu mất trí

118 123

75

Nữ hoàng Seiren

143 579

79

 
Narva

130 230

77

Cua núi

57 621

75

 
Báo gấm đá

57 621

75

 
Thailant

47 405

71

 
Pantanassa Viper

66 703

78

 
Gargoyle thôi miên

107 141

73

 
Puppet

63 527

77

Flayer phục sinh

130 230

77

 
Dorian Watcher

70 038

79

 
Cướp biển Hulking

 

 

 

 

Người đá

81 078

82

 
Succubus đáng ghét

77 217

81

 
Warlock sọ thép

77 217

81

 
Thuyền trưởng 1 chân Jack

150 758

80

 
Vệ binh giám hộ

81 078

82